Fõoldal \ Szolgáltatások \ Képzés / Fejlesztés \ Akkreditálás

Nyilvántartott képzéseink

Intézményakkreditációs lajstromszámunk: AL-2250

Akkreditált képzéseink

Képzés neve Akkreditációs lajstromszáma Összóraszáma
Önmenedzsment PL-7244 96
Modulok neve Óraszám
A kommunikáció elmélete 12
Tárgyalástechnika 12
Prezentációs technikák 12
Ön- és társismeret 12
Hatékony csapat-együttmûködés 12
Üzleti viselkedés, megjelenés, protokoll 12
Álláskeresési technikák 12
Vállalkozóvá válási ismeretek 12

Minden modul modulzáró vizsgával zárul.
Szakmai felkészítés és önfoglalkoztatás PL-8739 80
Modulok neve Óraszám
Felkészítõ tréning szakmai megvalósítók számára 20
Vállalkozói ismeretek 60

Minden modul modulzáró vizsgával zárul.
Ön- és csapatfejlesztés PL-8541 170
Modulok neve Óraszám
Személyiségfejlesztés 30
Kommunikáció 30
Konfliktuskezelés 30
Csapatépítés 20
Tanulástanítás, kompetencia- és készségfejlesztés 60

Minden modul modulzáró vizsgával zárul.
Családi napközi és gyermekgondozás PL-8542 120
Modulok neve Óraszám
Gyermeknevelés, gyermekgondozás 60
Családi napközi mûködtetése 60

Minden modul modulzáró vizsgával zárul.

Szolgáltatásaink

  • Elõzetes tudásszint felmérése
  • Képzési igények felmérése
  • Bemeneti Kompetenciák megszerzésére felkészítés