Fõoldal \ Szolgáltatások \ Képzés / Fejlesztés \ Felnõttképzés

Felnõttképzés

A felnõttoktatásnak több lehetséges alternatívája létezik. Beszélhetünk elõadásról, frontális vagy más módszer alapú oktatásról, szemináriumról, tréningrõl, e-learningrõl, stb. Amennyiben a megcélzott kör esetében mérhetõ és integrálható készségfejlesztésre törekszünk, a lehetõ legkézenfekvõbb megoldás a tréning.

A felnõttképzési törvény szerint a kompetencia: "A felnõttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére". Nyilvánvaló, hogy a különbözõ céges, és egyéb felnõttoktatási fórumoknak az adott munkakör ellátására, feladat megvalósítására, hivatás gyakorlására magasabb szinten képes munkavállalókat kell kibocsátania. A munkakörhöz kívánatos, és elõírt kompetencia elérésének legmegfelelõbb módszere a tréning.

A tréning során célorientált felkészítés történik, melynek során

  1. önismeretet fejlesztünk
  2. elméleti tudást adunk át
  3. kipróbáljuk a gyakorlati alkalmazást
  4. lehetõséget biztosítunk a visszacsatolásra
  5. ami által elérjük a megcélzott kompetencia fejlesztését, és további önismereti utakat mutatunk a résztvevõknek.

Tréningnek csak azt a komplex képzési eljárást nevezhetjük, amely mindezeket az elemeket magába foglalja:

Komplex képzési eljárás

A tréning további jellemzõi:

  • kis csoportban (8-12 fõ) történik a képzés,
  • a résztvevõk aktív munkával kapcsolódnak be;
  • a csoport jellegû munkán belül kiemelt figyelmet kap az egyén;
  • cél az adott feladatra, tevékenységre, hivatásra való minél teljesebb alkalmasság kialakítása.

Ezek feltételek járulnak hozzá ahhoz, hogy a tartalmi elemek megfelelõen beépüljenek a személyiségbe, az elsajátítottak, a gyakorlatban alkalmazottak és a szükséges tulajdonságok (személyiség jellemzõk) szilárd hátteret képezzenek a napi munkavégzés során, hosszabb távon is.