Fõoldal \ Szolgáltatások \ Képzés / Fejlesztés \ Tréningek \ Kommunikáció

Kommunikáció

"A között, amit gondolok, amit mondani akarok, amit mondani vélek, amit mondok, amit hallani szeretnél, amit érteni vélsz, amit érteni akarsz, és amit értettél, legalább hét lehetõség adódik a félreértésre."

A kommunikációs tréningek során mindenki számára élõ, napi problémákat járunk körül.

Mindannyian számtalan példát tudunk mondani félrecsúszott kommunikációs helyzetekrõl, saját sikertelenségeinkrõl, és mások kudarcairól egyaránt. Egyikünknek az a problémája, hogy nem tud hatásosan érvelni, míg más nem tud nemet mondani vagy negatív véleményt nyilvánítani. Éppen ezért érdemes végiggondolnunk, melyek azok fennálló problémák, amelyekre tréninget keresünk.

Tematikus kommunikációs programjaink:

  • Asszertív kommunikáció
  • Nyertes-nyertes kommunikáció
  • Vezetõi kommunikáció
  • DISC alapú kommunikáció
  • Az aktív meghallgatás
  • Kommunikáció nehéz helyzetekben
  • Munkahelyi szintek között kommunikáció
  • Interkulturális kommunikáció
  • Az öt nagy "KO" (kommunikáció, kooperáció, koordináció, konfliktus, konszenzus)

A kommunikáció témaköre egyszerûnek tûnik, a megvalósítás ugyanakkor nagy felelõsséget igényel a tréner részérõl. Bízza magát gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezõ tréner-tanácsadó kollégáink szakértelmére!