Fõoldal \ Szolgáltatások \ Képzés / Fejlesztés \ Nyílt programok

Nyilt programok

 • DISC - önismereti, társismereti készségfejlesztõ tréning ↓

  HATÉKONY, SZEMÉLYRE SZABOTT KOMMUNIKÁCIÓ MINDEN HELYZETBEN

  DISC – önismereti, társismereti készségfejlesztõ tréning

  A program célja

  Az önismeret és társismeret fejlesztésével és személyre szabott kommunikációs módszerek elsajátításával növelje a különbözõ típusú emberekkel való hatékony, eredményes együttmûködést a munkában és a magánéletben.

  Kiknek ajánljuk?

  Mindenkinek, aki szeretné emberi kapcsolatai minõségét javítani, önmagát és a környezetében élõ embereket jobban érteni, viselkedését hatékonyabban illeszteni a konkrét helyzethez és az éppen elérendõ célhoz, a legalkalmasabb magatartási és kommunikációs módszert kiválasztani, a konfliktusokat megelõzni vagy csökkenteni. Ajánljuk tehát menedzsereknek, csapatok vezetõinek, csapattagoknak, értékesítõknek és ügyfélszolgálatban dolgozóknak és magánembereknek.

  DISC: egy világhírû kommunikációs és társismereti modell, amely megmutatja:

  • Milyen a saját természetes viselkedésmódom? Erõsségek, fejlõdési potenciálok.
  • Kollégáim, ügyfeleim, üzleti partnereim, családtagjaim besorolása: együttmûködési területek és a lehetséges konfrontációs pontok feltérképezése.
  • Hogyan tudok másokkal jobb (munka–) kapcsolatokat létesíteni és fenntartani?
  • Milyennek érzékeli a környezetem a viselkedésem?

  Várható eredmények

  • Saját jellemzõ viselkedésmód és magatartás azonosítása, erõsségek, fejlesztendõ területek meghatározása.
  • Saját mûködés és mások jobb megértése.
  • Megmutatja az adott egyénre jellemzõ kommunikációs stílust, és hogyan használhatja saját erõsségeit eredményesebben az emberi kapcsolatok alakítása érdekében.
  • Minõségi partnerkapcsolatok kialakítása, elmélyítése.
  • Hitelesség és összhang építése a legkülönbözõbb típusú ügyfelekkel.
  • A különbözõségek megismerése révén segít megérteni, hogy miért könnyebb az együttmûködés bizonyos emberekkel, és kevésbé könnyû másokkal.
  • Fokozza a más viselkedésû emberek iránti megértést, megbecsülést, a velük való együttmûködés eredményességét.
  • A rendszer logikájából adódóan elõre látható, ezáltal részben megelõzhetõ bizonyos típusú emberek között a konfliktus, csökkenthetõ a stressz.
  • Hatékony, viselkedési stílus-függõ kommunikációs készség elsajátítása.
  • Az ügyfél, vagy bármely együttmûködõ partner kommunikációs stílusától függõ stratégiával hatékonyabb tárgyalások és önérvényesítés,
  • Megbecsülni és értékként kezelni mások magatartási szokásait.
  • Saját, azonnal hasznosítható fejlesztési/cselekvési terv a kapott eredmények alapján.
  • Módszereket kínál a viselkedés finomra hangolásához minden olyan helyzetben, amikor fontos a minõségi kommunikáció.
 • Vezetõképzés ↓

  VEZETÕKÉPZÉS

  Fókuszban a tudatosságon nyugvó, eredményes vezetõi kommunikáció

  A program célja

  Azonnal használható új, korszerû vezetési ismeretek és módszerek elsajátítása, gyakorlati bevezetése a munkahelyi teljesítmény növelésére.

  Kiknek ajánljuk?

  Mindazoknak a vezetõknek, akik vezetõi kommunikációjuk, módszereik tökéletesítésével, a meglévõ humán erõforrás felszabadításával és mozgósításával szeretnék a munkahelyi teljesítményt, az egyéni és csapat–elégedettséget növelni, saját pozíciójukat erõsíteni.

  A program eredményei

  • Világos, mozgósító célok, minden szinten.
  • Az érzelmi intelligencia kiemelkedõ jelentõségének vezetõi tudatosítása, alkalmazása az eredményes mûködés érdekében.
  • Az egyéni és a szervezeti célok összhangja: javuló elkötelezettség, elégedettség.
  • Vezetõi coach–készségek fejlõdése, kimagaslóan teljesítõ munkatársakat képez, vonz és tart meg.
  • Korszerû, hatékony vezetési módszerek alkalmazása, vezetõi hatékonyság növelése.
  • Folyamatosan fejlõdõ munkatársak és növekvõ teljesítmény.
  • A szervezeti mûködés és a vezetés egységesítése.
  • Az emberben, mint kulcstényezõben, rejlõ lehetõségek felszabadítása és mozgósítása.
  • Bevált – évtizedek óta bizonyítottan mûködõ – vezetési modellek és gyakorlat megismerése és alkalmazása.

  Módszerek

  • személyes diagnózis, helyzetfelmérés, a fejlesztési területek meghatározása,
  • egyéni munka és kiscsoportos gyakorlatok,
  • az egész csoportot magába foglaló gyakorlatok,
  • gyakorlati tesztek, személyes és esetpéldák bemutatása, elemzése,
  • vezetõi és személyes célkitûzés a fejlõdés érdekében, konkrét cselekvési terv kidolgozása.

  Az intenzív, interaktív program és a személyre szóló visszajelzések garantálják a gyors tanulási sikert. Nyitott, oldott légkörben fejlesztjük a résztvevõk készségeit. A programot folyamatos tréneri konzultáció, a technikák begyakorlása és helyben felmerülõ kérdés– és problémakezelés jellemzi.

  A tréning után 2-3 hónappal javasoljuk ráépülõ, utánkövetõ programunk elvégzését.

 • Hunter Sales értékesítés ↓

  HUNTER SALES ÉRTÉKESÍTÉS

  Komplex fejlesztési program értékesítõknek

  A program célja

  A résztvevõ értékesítési munkatársaknak fejleszti mindazon készségeit, technikáit, melyekkel növelni tudják értékesítési hatékonyságukat.

  Kiknek ajánljuk?

  Elsõsorban számottevõ értékesítési elõképzettséggel és tapasztalatokkal rendelkezõ résztvevõknek.

  A program eredményei

  • Hatékonyabb megkeresések.
  • Kedvezõ elsõ benyomás keltése, a tárgyalás tudatos, magabiztos felépítése, a megbeszélések hatékonyabb levezetése.
  • A partner igényeinek gyors feltérképezése, a szükséges információk hatékony begyûjtése.
  • Javul az egy megkeresésre jutó árajánlat-kérés aránya, több megrendelés.
  • Saját „kedvenc” tárgyalási és kommunikációs stílus értékelése, csiszolása.
  • A tárgyalópartner személyiségétõl függõ tárgyalási stratégia kialakítása.
  • A tárgyalópartner nonverbális jelzéseinek értékelése, alkalmazása.
  • Kényes témák elõrevetítése, a partner negatív érzéseinek kezelése.
  • Hatékony kérdezés-technika, aktív figyelés, az önuralom fejlesztése a tárgyalások során.
  • Hiteles én-üzenetek, meggyõzõ érvelés, a kifogások, konfliktusok hatékony megelõzése és kezelése.
  • Stratégia készítése egy „kihívásos” ügyféllel való konkrét tárgyalásra.

  Módszerek

  Intenzív, gyakorlatorientált tréning, egyéni és csoportmunkákkal. A rövid elméleti részek, egyéni, csoportos és szituációs gyakorlatokkal váltakozva, elõzetes felmérésen alapuló, praktikus tanácsokkal és a személyre szóló visszajelzésekkel, telefon szimulátorral és videós visszajelzésekkel garantálják a gyors tanulást és tartós alkalmazhatóságot.

  • Elõzetes felmérés: A résztvevõk készségeinek, tudásának és motivációjának felmérése a Sales Max on–line kérdõíves technológiával.
  • Telefon szimulátoros készségfejlesztés a programon: A telefon szimulátor olyan egyedülálló berendezés, amelynek használatával a képzéseken a munkatársak valósághûen, vagy akár „élesben” tanulhatják és gyakorolhatják a telefonos kommunikációt.
   Elõnyei:
   • Megfigyelik, elemzik saját hanghordozásukat és beszédstílusukat.
   • Tudatosítják személyes erõsségeiket és fejlõdési lehetõségeiket.
   • Gyorsabban elsajátítják a tanultakat, és magabiztosságot szereznek azok alkalmazásában.
   • Konkrétabb és intenzívebb a motiváció a fejlõdésre.
 • Idõgazdálkodás ↓

  IDÕGAZDÁLKODÁS

  A program célja

  A tudatos idõgazdálkodás módszereinek elsajátítása, megerõsítése, alkalmazásának motiválása.

  Kiknek ajánljuk?

  Mindenkinek, aki úgy érzi kevés az ideje, vagy szeretné a rendelkezésére álló idõbõl a lehetõ legtöbbet kihozni, vagy vezetõként beosztottai számára szeretne külsõ segítséget a felmerülõ idõgazdálkodási problémák megoldására és a személyes hatékonyság fokozására.

  A program eredményei

  • Saját idõgazdálkodási szokások feltérképezése és elemzése.
  • Célorientáltság (hosszú távú célok megfogalmazása, lebontása és nyomon követése).
  • Célok elérése vágyak megvalósítása.
  • Prioritások felállítása.
  • Döntéshozatali képesség fejlesztése.
  • Stressz–kezelés.
  • Nagyobb személyes és munkahelyi elégedettség.
  • Halogatás leküzdése.
  • Együttmûködési készség fejlesztése.
  • Kiegyensúlyozott életvezetés – munka és magánélet optimális egyensúlya.
  • Felesleges zavarások kiküszöbölése.
  • Hatékonyabb értekezletek vezetése, lebonyolítása.
  • Íróasztal és papír–menedzsment, dokumentum-kezelés.
  • Asszertív magatartás.

  Módszer

  A kétnapos, gyakorlatorientált tréning segítségével a résztvevõk az eddigi idõ–felhasználási szokásaikat elemezve, a megismert filozófia gyakorlati átültetésével még a programon konkrét akciótervet tûznek ki a személyes hatékonyságukban rejlõ potenciálok kiaknázása érdekében.

  Mindehhez az alábbi eszközök nyújtják a garanciát:

  • egyéni munka,
  • kiscsoportos gyakorlatok,
  • az egész csoportot magában foglaló gyakorlatok,
  • személyes példák,
  • személyes diagnózis, felmérés,
  • gyakorlati tesztek,
  • „szerzõdések”, melyben a résztvevõk elkötelezik magukat egy–egy saját cél megvalósítása mellett, amelyet kölcsönösen ellenõriznek egymásnál a program után.
 • Írásos kommunikáció ↓

  ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ

  A program célja

  A résztvevõknek megadja mindazon készségeket, amelyekkel felkészültebben, magabiztosabban és ezáltal hatékonyabban lesznek képesek hivatalos – elektronikus és nyomtatott – dokumentumokban, levelekben egyaránt magas színvonalon, egységes módon kommunikálni együttmûködõ partnereikkel, külsõ és belsõ ügyfeleikkel egyaránt.

  Kiknek ajánljuk?

  Programunkat ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék saját írásbeli kommunikációjukat tudatosabban mûvelni, hatékonyabbá, korszerûbbé tenni, csiszolni, vagy a környezetükben lévõk – pl. beosztottak – írásbeliségének fejlesztését, egységes, színvonalas belsõ és külsõ megjelenését, eredményes mûködését bármilyen szempontból fontosnak tartják.

  A program eredményei

  • Az írásos kapcsolattartásban rejlõ lehetõségek megismerése.
  • Elérni, hogy a dokumentum olvasója azt tegye, amit elérni szeretne annak írója.
  • Az érdeklõdés felkeltésének és a kellõ figyelem megragadásának technikái.
  • A másik fél meggyõzésének módszerei.
  • Önérvényesítési lehetõségek bõvítése az írásos kommunikációban.
  • Szimpátia és/vagy együttmûködõ beállítódás kialakítása írásban.
  • Dokumentumok, nyomtatott levelek és mailek egységes szemléletben, magabiztosan és hatékonyan történõ megfogalmazása.
  • SMS–ek helyes használata a hivatalos életben.

  Módszer

  Intenzív program, amelyen a résztvevõk munkájukban, mindennapjaikban azonnal használható konkrét scripteket dolgoznak ki a különbözõ mûfajokban. A folyamatos tréneri konzultáció, a gyakorlati tanácsok, a személyre szóló visszajelzések, a formák és módszerek begyakorlása, azonnali kérdés– és problémakezelés garantálják a gyors tanulási sikert.

 • Stressz-kezelés ↓

  STRESSZ-KEZELÉS

  A program célja

  A jól bevált és könnyen alkalmazható stressz–kezelési módszerek és relaxációs technikák elsajátításával növelni a résztvevõk személyes elégedettségét, hatékonyságát, ezáltal is elõsegíteni a kiegyensúlyozott munkahelyi teljesítményt.

  Kiknek ajánljuk?

  Programunkat ajánljuk mindazoknak, akik életében túlzott mértékû stressz van és szeretnék ezt hatékonyan csökkenteni.

  A program eredményei

  A résztvevõk képesek lesznek:

  • Felfedezni egyéni stressz–tényezõiket életük minden területén.
  • Tõkét kovácsolni stressz–kezelési erõsségeikbõl.
  • Lecsökkenteni, vagy eltüntetni az általános napi stressz–okozókat.
  • Meghatározni stressz–kezelési készségeik fejlesztendõ területeit.
  • Fejleszteni probléma–megoldó készségeiket kreatív lehetõségek találása érdekében.
  • Hatásosabban és tárgyilagosabban kommunikálni.
  • Kölcsönös támogatáson és bizalmon alapuló, jobb minõségû kapcsolatokat építeni.
  • Növelni a munkahelyi teljesítményt, miközben fejlesztik az életükkel való elégedettséget.
  • Felismerni a burn out jelenségét, okait, a burn out fizikai–emocionális–mentális tüneteit.
  • A kiégéshez vezetõ folyamat lépéseit.
  • A fizikai–emocionális-mentális egészség megõrzéséhez szükséges egészséges idõbeosztást.
  • Képessé válnak a saját viselkedési karakterükbõl adódó fõbb stressz–források felismerésére és kezelésére.
  • Képessé válnak határaik reális felismerésére és elismertetésére.
  • Szociális készségeik fejlesztésére és kamatoztatására a terhek megosztása érdekében.
  • Megküzdési erõforrásaik mûködtetésére.

  Módszer

  A tréning résztvevõi kitöltik a StressScan kérdõívet, amelynek alapján átfogó térképet kapnak saját stressz–tényezõikrõl, és a stressz–kezelési stratégiáikról. A kérdõív eredményei alapján testreszabott akciótervet dolgoznak ki a stressz lépésrõl lépésre történõ leküzdésére.

 • Érzelmi Intelligencia ↓

  ÉRZELMI INTELLIGENCIA (EQ)

  A program célja

  A résztvevõk felkészítése az önmagukkal és a másokkal való kritikus helyzetek kezelésére, a célzottabb, ezáltal hatékonyabb kommunikációs és együttmûködési módszerek (pl. vezetés, tárgyalás, értékesítés, ügyfélszolgálat, prezentáció, stb.) alkalmazására. A résztvevõk megtanulják, hogyan építsenek olyan kapcsolatokat, melyeket kölcsönös harmónia és elégedettség jellemez.

  Kiknek ajánljuk?

  Mindazoknak, akinek életében mindennaposak a konfliktushelyzetek, érdekütközések, gyakran kell kezelniük kényes helyzeteket, ellentéteket, jelentõs stresszt okozó szituációkat munkájukban és /vagy magánéletükben.

  A program eredményei

  • Asszertív kommunikáció.
  • Saját stressz kézbentartása kényes helyzetekben.
  • Önmagunk és mások elfogadása.
  • Empatikus kommunikáció.
  • Építõ visszajelzések kérése, fogadása, adása.
  • Konfliktusok, emberi ellentétek kezelése.
  • Érzelmi gátak lebontása.
  • A másik fél fogadó–készségének megteremtése és fenntartása.
  • Mondanivalónk, érveink elfogadtatása.
  • Nyertes–nyertes helyzetek elérése.
  • Kölcsönös elégedettség a legkülönbözõbb élethelyzetekben.
  • Belsõ egyensúlyunk megerõsítése – pozitív kisugárzás a környezetünk felé.
  • Több sikerélmény.
  • Nagyobb személyes elégedettség.

  Módszer

  A program elõtt a PeoplEIndex online kérdõívünk segítségével felmérjük a résztvevõk EQ–készségeit: erõsségek, fejlesztendõ területek.

  A programon megvizsgáljuk, mi is az EQ, melyek a fõ mozgatórugói, és helyzetgyakorlatokkal segítjük a résztvevõket abban, hogy „AHA!”-élményekkel eljussanak a szükséges felismerésekhez, és begyakorolják az új készségeket.

  A második nap végén személyes cselekvési tervet dolgoznak ki a tanultak átültetésére.

 • Ügyfélszolgálat ↓

  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  A program célja

  A résztvevõk felkészítése, és/vagy meglévõ készségeik fejlesztése mindazon területeken, amelyek a professzionális ügyfélszolgálathoz szükségesek.

  Kiknek ajánljuk?

  Mindenkinek, akinek munkája jelentõs hatással van az ügyfelek elégedettségére, beosztott ügyintézõknek és vezetõknek.

  A program eredményei

  • Asszertív kommunikáció az ügyféllel.
  • Ügyfélorientált magatartás, nyitottság az ügyfél iránt.
  • Korszerû ügyfélszolgálati módszerek alkalmazása.
  • Az un. belsõ szolgáltatás lényegének megértése, alkalmazása.
  • Együttmûködés és a belsõ kommunikáció fejlesztése.
  • Személyes erõsségek és fejlesztendõ területek feltérképezése.
  • A professzionális ügyfélszolgálathoz szükséges készségek begyakorlása.
  • Bizalom és hitelesség az emberi kapcsolatokban.
  • Felelõsség felvállalása.
  • Reklamációk magabiztos, hatékony kezelése.
  • Holisztikus szemléletmód, a napi stressz kézben tartása.
  • Kiégettség elkerülése, legyõzése, motiváltság fokozása.
  • Szervezeti összehangoltság javítása a „belsõ” szolgáltatási láncban.
  • Elégedettebb ügyfelek és ügyfélszolgálati munkatársak.
  • Stabil törzsvásárlói kör kialakítása és megtartása.
  • Személyes fejlõdési terv kidolgozása.

  Módszer

  Intenzív, gyakorlatorientált tréning, egyéni és csoportmunkákkal. A rövid elméleti részek, egyéni, csoportos és szituációs gyakorlatokkal váltakozva, elõzetes felmérésen alapuló, praktikus tanácsokkal és a személyre szóló visszajelzésekkel, garantálják a gyors tanulást és tartós alkalmazhatóságot.

 • Rendszerállítás ↓

  RENDSZERÁLLÍTÁS A RENDSZER-TÁBLA ESZKÖZÉVEL

  A program célja

  A Rendszer-tábla nagyon hatékony eszköz arra, hogy az aktuális (személyes vagy szakmai) szituációt, problémát, a kapcsolati hálót, a partner és a kísérõ erre vonatkozó elképzeléseit konstruktívan láthatóvá és megfoghatóvá tegye. Ezáltal a probléma-hozó közelebb kerül a megoldáshoz egy újfajta megközelítést alkalmazva.

  Kiknek ajánljuk?

  Akik a munkájuk / magánéletük során felmerült problémákkal kapcsolatban

  1. rendszerszemléletû portrét,
  2. aktuális helyzetelemzést,
  3. SWOT analízist (erõsségek, gyengeségek, lehetõségek, veszélyek),
  4. kontextus elemzést, stratégiai tervezést,
  5. bizonyos cél eléréséhez, megoldás megtalálásához segítséget szeretnének kapni.

  A rendszerállítás eredményei

  • Ellentmondásos elvárásokat, kapcsolati minõségeket, belsõ beállítódásokat és realitás-konstrukciókat deríthetünk fel.
  • Elvezet a kontextus szélesebb körû észleléséhez, és így új megoldási irányok, utak megfogalmazásához.
  • Új gondolatokra ösztönöz.
  • Új perspektívába helyezi az addig meglévõ tapasztalatokat, gondolatokat.
  • Elõhívja az érintett nem felszínen lévõ gondolatait.
  • Lehetõséget ad az új ötletek, új lehetõségek belsõ keresésére.
  • Új szintû kapcsolatot, ezzel együtt másféle látásmódot teremt a témában érintettekkel.
  • Lehetõséget teremt az eltávolodásra – az érintett saját helyzete megfigyelõjévé válhat.

  Módszer

  A Rendszer-tábla figuráival általában a megjelenített helyzetben résztvevõ személyeket és csoportokat állítunk fel, illetve dolgokat, fogalmakat – pl. az elvégzendõ feladatot, vagy a közös missziót – is megjeleníthetünk. A munkába más tárgyakat is bevonhatunk. (pl. szimbólumként szolgáló egyéb eszközök, stb.) A Rendszer-tábla használata közben különbözõ típusú kérdések feltevésével viszi elõre a folyamatot a kísérõ, szükség szerint a csapattagokat is bevonva.

  Az egynapos programon a résztvevõk egymás probléma feldolgozásait segítve jutnak az önismeret magasabb fokára.

 • AC tréning ↓

  AC/DC (ASSESMENT / DEVELOPMENT CENTER) – ÉRTÉKELÕ/FEJLESZTÕ KÖZPONT TRÉNING

  A program célja

  A résztvevõk felkészítése, és/vagy meglévõ készségeik, tudásuk fejlesztése az AC/DC szervezése és hatékony lebonyolítása érdekében.

  Kiknek ajánljuk?

  HR vezetõk, szervezetfejlesztõk és olyan egyéb szakemberek, akik érdeklõdnek a professzionális AC/DC megoldások iránt. Olyan vezetõk számára is hasznos lehet, akik rendszeresen hoznak kiválasztási döntéseket.

  A program eredményei

  • Pontos és naprakész ismeretek megszerzése az AC/DC hátterérõl és alkalmazhatóságáról.
  • Különbségek megértése az AC és a DC fõ célkitûzései között.
  • Megismerni, hogy AC/DC milyen készségek és kompetenciák mérésére alkalmazható.
  • Feladattípusok megismerése és kiválasztása az egyes kompetenciák méréséhez.
  • Felhasználható tudás megszerzése az AC/DC során elméleti és gyakorlati megközelítésekrõl.
  • Az AC/DC felépítésének fontossága a sikeres lebonyolítás érdekében – kompetencia matrix.
  • Megfelelõ értékelõi munka és viselkedés megtanulása az AC/DC során.
  • Hatékony visszajelzések a folyamat végén a résztvevõk számára.
  • Gyakorlati ismeretek elsajátítása a hatékony AC/DC szervezése és lebonyolítása értekében.
  • Az AC/DC stratégiai kapcsolódásának megértése az egyéb stratégiai HR és üzleti folyamatokhoz.
  • Az AC/DC „eladása” a szervezeti döntéshozók számára.

  Módszer

  Intenzív, gyakorlatorientált tréning, egyéni és csoportmunkákkal. A rövid elméleti részek, egyéni, csoportos és szituációs gyakorlatokkal váltakozva, melyek garantálják a gyors tanulást és tartós alkalmazhatóságot. A résztvevõk az AC/CD feladatok saját élményû megélésén keresztül mélyebben is megismerkednek az egyes feladattípusok céljával és a jelentkezõkre gyakorolt hatásáról.