Fõoldal \ Szolgáltatások \ Szervezetfejlesztés \ Szervezetfejlesztés folyamata

Szervezetfejlesztés folyamata

A szervezetfejlesztés fogalma az Organization Development (röviden: OD) angolszász kifejezésbõl származik. R. Beckhard klasszikus meghatározása szerint a szervezetfejlesztés:

1. tervszerû beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít;

2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerû, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a mûködés teljes átalakítását tûzi ki célul (pl. kultúraváltás);

3. felülrõl szervezett törekvés: a vállalat felsõ vezetésének elkötelezettsége a program és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetõségét, a vezetõknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia;

4. célja: a szervezet életképességének és hatékonyságának növelése, a változni tudás erõsítése és készenlét megteremtése a változásra;

5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

Sokféle módszertan tartozik a szervezetfejlesztés gyûjtõfogalma alá. A Garda Consulting Kft az EFQM Kiválóság Modell szerinti szervezetfejlesztés módszerét ajánlja.

Az EFQM Kiválóság Modell

Szervezetfejlesztés

A Modell, amely elismeri, hogy a fenntartható szervezeti Kiválóság elérésének számos megközelítése létezik a szervezeti mûködés minden területén, az alábbi alapgondolatból indul ki: A vevõi és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a vezetés, megalapozott üzletpolitikával és stratégiával, a dolgozókra építve, valamint a partnerkapcsolatok, az erõforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, amely kiváló eredményekhez vezet. A Garda szakembergárdája ezekhez a kiváló eredményekhez segíti hozzá ügyfeleit.